ЖИТЕЉИ БЕЛАНОВИЦЕ У ПЕРИОДУ 1941-1950. године
ДЕСНА СТРАНА УЛИЦЕ, ОД ЉИГА:
 • Драгомир Николић Бели – поштар
 • Михаило Ненадовић – берберин
 • Срећко Симић – опанчар
 • Влаја Колаковић – приватна црепана
 • Крста Ломић – угоститељ
 • Влаја Јефтић, касније Арсеније Ломић – рабаџија
 • Јован Плескоњић – трговац
 • Арсеније Ломић, његова магаза, Касније Жарко Јаћимовић
 • Милорад Миша Гавриловић – учитељ
 • Павле, Спасоје и Драгутин Ђукнић – циглана
 • Сретен Радосављевић – трговац
 • Душан Радосављевић – тријерисање (сепарација) жита
 • Светолик Миловановић – трговац
 • Драгић Гавриловић Кривошија – послужитељ у школи
 • Милић Николић Пићара – опанчар
 • СветомирЂукнић, касније Ратомир Ненадовић – клонфер
 • Драга Гавриловић – писар
 • Милоје Јоксимовић – кафеџија
 • Љубиша Ђукнић Зрнце – бојаџија
 • Срећко Поповић – пекар
 • Дража Јовчић – кафеџија
 • Конџуловић – обућар
 • Живота Ристовић – шнајдер
 • Драгољуб Милић – опанчар
 • Милорад Јованчевић Кицош – трговац
 • Михаило Пајевић Глуви – лимар
 • Петар Крстановић – шустер
 • Љубиша Колаковић – трговац
 • Богољуб Симеуновић – опанчар
 • Милинко и Бранислав Марковић Дода – трговац гвожђара
 • Драгослав Вујовић – пекар, касније Милан Мирић – фотограф
 • Драгомир Мирић – шнајдер, (Кајин муж)
 • Народно Купатило
 • Драгомир Богдановић – колар
 • Чолић Милисав Пурдељ
 • Драгомир Старчевић Драга – нововерац
 • Живојин Ђорђевић па Драгослав Обрадовић – ковач
 • Драги Јовановић – кафеџија, па Драгиша Десивојевић
 • Драгослав Вујовић – пекар
 • Вељко Радовановић – млинар
 • Илија Лукић – абаџија
 • Драгиша Десивојевић Небанце – келнер
 • Милан Обреновић па Добривоје Сарић – земљорадник
 • Миливоје Јефтић па Милан Михаиловић Азањац – шнајдер
 • Драгиша Ћосић – службеник
 • Лазар Радосављевић – свештеник
 • Иван Павловић – опанчар
 • Раденко Маринковић – електричар
 • Милојко Јовчић Јарац – поштар
 • Живко Стојановић Гузоња
 • Милинко Сарић Бака – абаџија
 • Милорад Колаковић Пештанац – сајџија
 • Бошко Васиљевић Бошкић – добошар
 • Баба Мика

 

ЛЕВА СТРАНА УЛИЦЕ – ИЗ ЖИВКОВАЦА
 • Радован Војиновић Милевин
 • Радован П. Војиновић Цакин – содаџија
 • Никола Сретеновић – учитељ
 • Миливоје Антонијевић – лимар
 • Војин Сарић – земљорадник
 • Чеда Недић – баштован
 • Жандармерија
 • Војислав Петронијевић – колар
 • Милош Јовановић Бунтула – бравар
 • Хранислав Лазић – референт суда
 • Илија Колаковић
 • Драгиша Колаковић Ћока – обућар
 • Драгомир Павловић па иде Пошта
 • Миросава Недељковић
 • Карић, затим Љубиша Гавриловић – поткивач
 • Ивко Томковић – млинар
 • Перовић – кафеџија, па Миодраг МијаЂукнић – шофер
 • Богољуб Мирић – шумар, па Петар Ђукнић – бојаџија
 • Миленија Мика Николић – поклонила кућу цркви
 • Лазар Матијервић – пуковник
 • Стара основна школа
 • Јова Јефтић – свештеник, па М. Радовановић
 • Светозар и Миша, Славиша Савић – рабаџија
 • Милорад Мића Поповић Туре – кафеџија
 • Богољуб Јованчевић Згуча – возач
 • Живојин Ђорђевић па ковачница Драгослава Обрадовића
 • Ђорђе и Златија Јефтић
 • Стева Ђукнић Ћора па Јакова и Душан Ђукнић Сургија – кафеџија
 • Михаило Ђукнић Биџа – кафеџија
 • Радован и Василија Ломић – трговац па Чедомир Гавриловић Лувр – трговац гвожђем
 • Периша Ракић – абаџија
 • Тикомир Миловановић – бојаџија
 • Драгојло Ђукнић – бојаџија
 • Др Милан Глигоријевић – лекар (после др Томанија – лекарка)
 • Раденко Ћосић – ковач
 • Живан Степановић – опанчар

 

ПОПРЕЧНО ОД ХОТЕЛА
 • Живојиновић–Миленкић – абаџија
 • Мара Грујичић и син Веља
 • Новица Петровић Пртљача
 • Драги Јовановић – берберин
 • Милан Живковић – Мика Ера – берберин
 • Милић Николић Пићара

 

САДАШЊИ И РАНИЈИ НАЗИВИ УЛИЦА
 • Челника Вукдрага – Слободана Станишића
 • Карађорђева – Стеве Сингера
 • Краљице Марије – Душана Дугалића
 • Милована Ломића – Симић Живорада Вивца
 • Радосава Веселиновића – Качерске чете – Качерска
 • Ђенерала Илије Ђукнића – Бране Марковића
 • Кнеза Малоге – 17. септембра

 

СТАНОВНИЦИ – ВЛАСНИЦИ КУЋА И ЛОКАЛА ОД 2011. године

 

КАРАЂОРЂЕВА УЛИЦА

01. Јовчић Зоран – ресторан „Качара”
02. Туцић Љубица – продавница „Текстил”
03. Миловановић Стајка – кућа
04. Гавриловић Душан и Аца – кућа и продавница
05. Николић Гордана – продавница „Вера луx”-Николић
06. Николић Мирјана– кућа
07. Јовановић Предраг – кућа и продавница „Центар
08. Ђукнић Миодраг – кафић „Ас”
09. Ђукнићи – кућа
10. „Сувобор“ – „Београдске Електране” – хотел
11. Марковић Градимир – локал са пекаром
12. Поповић – кућа и кафе „Јула” (затворен)
13. Ђукнић Ружа– кућа и локал
14. Јунговић Владислав – кућа
15. Ненадовић Зорка – кућа (срушена)
16. Савић Славиша – кућа
17. Радовановић Милојко – кућа
18. Стара основна школа у реконструкцији
18. Станковић Славко – кућа и локал
19. Ђукнић Пантелија – кућа и локал
20. Амбуланта зубна и здравствена
21. Јованчевић Мирослав – стан
22. Јованчевић Мирослав – стан
23. Илић – кућа
24. Лукић Слободан – кућа
25. Ивановић Славко – кућа
26. Јованчевић Александар – кућа, локал
27. Анђелковић Сава – кућа
28. Бајаловић – кућа
29. Марковић Предраг – кућа
30. Црквена – кућа
31. Колаковић Слободан – кућа
32. Дробац Гордана – кућа
33. Јаћимовић Душанка – кућа
34. Ђукнић  Петар – кућа
35. Ђукнић Мија шофер
36. Солујић Љубица – кућа
37. Пантић Радмила – кућа
38. Петровић Станка – кућа
39. Степановић Радомир – кућа
40. Ракић Милован – кућа
41. Спортски центар СД „Качер“
41. Томић Милорад – кућа
42. Томић Раде – кућа и пословни простор (стари млин)
43. Ломић Милинко Шућур– кућа
44. Глишић Зоран – кућа
45. Радовановић – кућа
46. Чолић Милисав – кућа
47. Лукић Јулијана – кућа
48. Обрадовић Градимир – кућа
49. Бероња Зоран – кућа
50. Десивојевић Ненад – кућа
51. Капор Оливера – кућа
52. Старчевић – кућа
53. Колаковић Миомир – кућа
54. Радуловић Стеван – кућа
55. Димитријевић Синиша – кућа
56. Јовановић Рада – кућа
57. Петронијевић Сава – кућа и локал
58. Пуцаревић Мирјана – кућа
59. Лазић Србољуб – кућа
60. Ћосић Драгиша– кућа
61. Радосављевић – кућа
62. Цековић Јован – кућа
63. Маринковић Саша – кућа
64. Месна канцеларија – пословни простор
65. ЈКП „Шумадија” – пословни простор
66. Јовичић Милојко – кућа
67. Сарић Милан – кућа
68. Антонијевић – кућа
69. Вуца Људмила – кућа
70. Вукићевић Радмила – кућа
71. Антонијевић Ружица – кућа
72. Пурић Зоран– кућа
73. Ветеринарска станица –Љиг – пословни простор
74. Јовчић Србољуб – кућа, Ђорђевић Милован – кућа
75. Драган Томић и Тихомир Арсић – вила „Змајевац”
76. Арсић Тихомир – кућа
77. Тодосић Драгомир – кућа
78. Станишић Славко – кућа
79. Јовановић – кућа
80. Арсић Александар – кућа
81. Максимовић Мирослав – кућа
82. Марковић Рајна – кућа
83. Недић Миланка – кућа
84. Поповић–Стевановић – кућа
85. Сарић Драган Бака – кућа
86. Арсић Александар – кућа
87. Радовановић Радован – кућа
88. Павловић Рада – кућа
89. Мирић Мирослав – кућа
90. Бјеле Лепосава – кућа
91. Билди Невена – кућа
92. Николић Зоран – кућа
93. Медаковић Раде – кућа
94. Војиновић Милорад – кућа
95. Војиновић Владан – кућа
96. Марковић Богољуб – кућа
97. Јоксимовић Милисав – кућа
98. Чолић Негослав – кућа
99. Павловић Милутин – кућа
100. Чолић Аца – кућа
101. Јовановић Златија – кућа
102. Јовановић Даница – кућа
103. Дражић Милош– кућа
104. Војиновић Рајко – кућа
105. Јовановић Љубинко – кућа
106. Јанковић Благоје – кућа
107. Трмчић Миља – кућа
108. Димкић Александар – кућа
109. Корнети Марковић, Дијана и Викторија – кућа
110. Јаковљевић Верица – кућа
111. Десивојевић Сретен – кућа

ЛОМИНА УЛИЦА

01. ПТТ – Ваљево – пословни простор
02. Михаиловић Дана – кућа
03. Игњатовић Миодраг Буца – кућа и кафић „Кафаница”
04. Јаћимовић Жарко – кућа и радионица
05. Јовчић Љиљана – локал
06. Мирић Марко – кућа и кафана (затворена)
07. Николић Драгомир – кућа
08. СД „Качер” – локал,кафана
09. Колаковић – кућа
10. Симић Милутин – кућа
11. Коренчанин Роберт – кућа
12. Степановић – кућа
13. Никитовић – кућа
14. „Ако” – продавница хлеба и пецива, Душан Мирић
15. Агатоновић  Слободан – стан
16. Гавриловић Родољуб – стан
17. Догањић Милован – стан
18. Јаковљевић Милинко – стан
19. Ломић Радивоје – стан
20. Максимовић Десанка – стан
21. Орестијевић Мирко – стан
22. Поповић Мира – стан
23. Рашић Светлана – стан
24. Ракић Ђорђе – стан
25. Цвијановић Миодраг – стан
26. Марковић Л. Лепосава – стан
27. Основна школа
28. Ломић Радивоје – кућа, продавница, зубна ординација
29. Пантић – кућа
30. Стојановић – кућа
31. Благојевић – кућа, каменорезачка радионица (затворена)
32. Ћосић Бранка – кућа
33. Прокопијевић Јоле – кућа
34. Матић Драган – кућа
35. Марковић Јован – кућа
36. Зем. Задруга „Качер” – локал
37. Агенција за књиговодствене послове „Митос“-локал
37. Ракић Илија – стан
38. Јаковљевић Ненад – стан
39. Маринковић Радисав – стан
40. Петронијевић Милијана – стан
41. Деспотовић Миодраг – кућа,локал
42. Павловић Мирјана – кућа
43. Павловић Јован – кућа
44. Милошевић Милош – кућа
45. Марковић Боривоје – кућа,продавница
46. „Лидо”– пословни објекат (бивши „Србокоп”)
47. Ћировић Живорад Шумар – кућа
48. Даниловић Будимир – кућа
49. Јовановић Радомир – кућа
50. Јовчић Слободан – кућа
51. Десивојевић Сретен Среја – кућа
52. Пантић Слађан – кућа
53. Димитријевић Милан – кућа
54. Чолић Драган – кућа
55. Ветеринарска станица „Марин Гај“
56. Панић Александар – кућа
57. Брајковић Ананије – кућа
58. Степановић Милан – кућа
59. Ђорђевић Радован – кућа
60. Гајић Ружица – кућа
61. Пејић Бранко – кућа
62. Петровић Соко – кућа
63. Јамаковић Мирјана – кућа
64. Ћулибрк Влада – кућа
65. Ломић Драгиша – кућа
66. „Белан”– пословни објекат

УЛИЦА ВУКА КАРАЏИЋА

01. Ненадовић Милан – кућа, продавница меса
02. Николић Слободан Бобиша – кућа
03. Деспотовић – кућа
04. Павловић Душан – кућа
05. Грујичић Велимир – кућа
06. Павловић Милорад – кућа
07. Матић Павле – кућа
08. Јеленковић Иван – кућа
09. Томић Рајко – кућа
10. Јаћимовић Јордина – кућа
11. Ивановић Даринка – кућа
12. Јовчић – кућа
13. Ђукнић Радослав – кућа
14. Колаковић Радиша – кућа
15. Делић Вахид – кућа
16. Николић – кућа
17. Рајичић Мирослав – кућа
18. Јовановић – кућа
19. Ракић Бранислав – кућа
20. Петровић Милан – кућа
21. Николић Вера – кућа
22. Јовановић Драгутин – кућа
23. Баста Весна – кућа
24. Радосављевић – кућа
25. Симић Јован – кућа
26. Кулизић Душко – кућа
27. Даниловић Владимир – кућа

УЛИЦА ЖИВАНА ЖИВАНОВИЋА

01. Карановић Мирјана – кућа
02. Рачић Ранко – кућа
03. Ракић Гајгер Љиљана – кућа
04. Маринковић Ненад – кућа
05. Максимовић Душан – кућа
06. Боровњак Милица – кућа
07. Стевановић Душанка – кућа
08. Ђукнић Радиша – кућа

УЛИЦА ЛАЗЕ МАТИЈЕВИЋА

01. „Фриго Бел”– хладњача
02. Миленковић Миша – кућа
03. Маринковић Миодраг – кућа
04. Маринковић Неша – кућа
05. Ђукнић Гордана – кућа

УЛИЦА КАЧЕРСКА

01. Конџуловић Радмила – кућа
02. Ракић Нада – кућа
03. Радојићић Ратко – кућа
04. Брадоњић Александар – кућа
05. Живановић Василије – кућа
06. Јовчић Мирослав – кућа
07. Стојановић Градимир – кућа
08. Ненадовић Сава – кућа
09. Поповић Милоје – кућа
10. Симић Рајко – кућа
11. Михаиловић Драган – кућа
12. Здравковић Душанка – кућа
13. Поточник Јованка – кућа
14. Башкаловић Братислав – кућа
15. Марковић Дејан – кућа
16. Михаиловић Топлица – кућа
17. Богдановић Добрила – кућа
18. Николић Сретен – кућа
19. Пантелић Влајковић Мирјана – кућа
20. Минић Жика – кућа
21. Ђурић Радмила – кућа
22. Вранић Петровић Горица – кућа
23. Тодоровић Момчило

УЛИЦА ЖИВАНА СТОЈАНОВИЋА

01. Андрејић Милица – кућа
02. Станић Љубица – кућа
03. Тодоровић Радмила – кућа
04. Денић Никола – кућа
05. Чолоровић Нада – кућа
06. Трнчић Нада – кућа
07. Десивојевић Драгослав – кућа
08. Живковић Предраг – кућа

УЛИЦА РУДНИЧКА

01. Ненадовић Милица – кућа
02. Ломић Радивоје – пословни објекат
03. Откупна станица „Мала вајда“
04. „Башкаловић” – трговински објекат
05. „Качер Коп” – пословни објекат

УЛИЦА Ј. РАДОВАНОВИЋА

01. Десивојевић Сретен – кућа
02. Томић Драгиша – кућа
03. „Качер Коп” – кућа, пословни објекат
04. „БЕКО” – одмаралиште

УЛИЦА ЂЕНЕРАЛА ЂУКНИЋА

01. „Рудничанка” Матић Виолета – трговински објекат
02. Марковић Снежана – локал
03. „Сан” Јевтић Весна – кафић
04. Марковић Дејан – кафић
05. НИС „Нафтагас” – бензиска станица
06. Ђукнић Душан – кућа
07. Љујић Драгутин – кућа
08. Ђунић Достана – кућа
09. Ломић – кућа
10. Томашек Божидар – кућа
11. Старчевић Стеван – кућа

УЛИЦА РАКЕ МИРИЋА

01. Ђукнић Мирослав – кућа
02. Ђукнић Витомир – кућа
03. Михаиловић Хилда – кућа
04. Бранковић Ђорђе – кућа

УЛИЦА КРАЉИЦЕ МАРИЈЕ

01. Ломић Драгутин Албус – кућа
02. Милосављевић Зоран – кућа
03. Благојевић Зоран – кућа
04. Симоновић Зоран – кућа
05. Јовановић Радован – кућа
06. Јаћимовић Слободан – кућа
07. Јовановић Првослав – кућа
08. Алексић Марија – кућа
09. Стевановић Ракита – кућа
10. Лековић Данка – кућа
11. Марковић Ж. Мирослав – кућа
12. Ранковић Јања – кућа
13. Ристић Савка – кућа

УЛИЦА РАДОСАВА ВЕСЕЛИНОВИЋА

01. Животић Дана – кућа
02. Сарић Душко – кућа
03. Замуровић Драгиња – кућа
04. Михајловић Даринка – кућа
05. Радуновић Петар – кућа
06. Рајић Оливера – кућа
07. Ћировић Радојица – кућа
08. Тодоровић Драган – кућа
09. Радуловић Сретен Пилот – кућа
10. Вузелић Вера – кућа
11. Јовчић Михаило – кућа

УЛИЦА КНЕЗА МАЛОГЕ

01. Јовић Милена – кућа
02. Ђукнић Михаило – кућа
03. Ђукнић Лазар – кућа

УЛИЦА МИЛИЈАНА ЈОВАНОВИЋА

01. Гојковић Небојша – кућа

УЛИЦА МИХАИЛА МИРИЋА

01. Јовановић Радош – кућа
02. Лековић Радомир – кућа
04. Пантић Влада Шора – кућа

УЛИЦА МИЛОВАНА ЛОМИЋА

01. Радовановић Слободан – кућа
02. Марковић Жарко – кућа
03. Марковић Стеван – кућа
04. Јовчић Србољуб – кућа
05. Ђиласовић Божидар – кућа
06. Ђиласовић Лазар – кућа
07. Степановић Милан – кућа

УЛИЦА ШУМАДИЈСКА

01. Јованчевић Милован – кућа
02. Милошевић Живорад – кућа
03. Ђорђевић Љубисав – кућа
04. Младеновић Сава – кућа
05. Башкаловић Драгољуб – кућа
06. Лукић Милош – кућа
07. Васиљевић Адам – кућа
08. Милошевић Боривоје – кућа
09. Миловић Живко – кућа
10. Марковић Драгана – кућа
11. Вукчевић Радован – кућа

УЛИЦА ЧЕЛНИКА ВЛКДАРГА

01. Божовић Мирољуб – кућа
02. Догањић Драгомир – кућа
03. Ивановић Драган – кућа
04. Петровић Томо – кућа
05. Несторов Милуника – кућа
06. Коштуница Војислав – кућа

 НАСЕЉЕ „КОВИЉАЧА

 

01. Станошевић Живомир Жир – кућа
02. Станошевић Милисав – кућа
03. Матић Драгиша – кућа
04. Ивановић Жарко – кућа
05. Томић Рајица – кућа
06. Колаковић Србољуб – кућа
07. Ивановић – кућа
08. Хаџић Радосав – кућа
09. Хаџић Мирослав – кућа
09. Мирић Милош – кућа
10. Мирић Радован – кућа
11. Марковић Момир – кућа
12. Плескоњић Душан – кућа
13. Глишић Слободан – кућа

 

НАСЕЉЕ ГЛОГОВИЦА

01. Гавриловић Василије – Михаило и Божидар – Петар – Владимир
02. Гавриловић Божидар – Рашко – Миле
03. Ајваз Владимир – Миша Ломић
04. Ковачевић Петар – Добривије –Сарић Петар
05. Тошовић Василије
06. Јовановић Срђан – Стеван
07. Радић Никола – Јасмина и Милица
08. Пекас Љубиша
09. Радић Миша – Ранка
10. Неговановић Љубинко – Недељковић Милена
11.Петронијевић Тихомир – Милинко – Миодраг
12. Петронијевић Светомир – Радојица
13. Јовановић Добривоје – Мирослав
14. Плескоњић Момчило – Драган
15. Симић Раденко – Бранка
16. Плескоњић Владимир – Негослав – Милан –Даница и Љиља
17. Плескоњић Живорад
18. Радовановић Драгољуб – Микица
19. Максимовић Мића – Секулић Бане
20. Милић Душан
21. Гавриловић Милојка – Вељко—Слободан “Бобек”
22. Петронијевић Моша – Славиша – Радојка – напуштена кућа
23. Пујић Милан
24. СтарчевићСветолик – Гојко
25. Старчевић Тихомир – Драгослав

 

НАСЕЉЕ ДРЕЊИНА
Кућа Марковић Предрага и Радојице зидана 1864. а обновљена 2013. године
Кућа Марковић Предрага и Радојице зидана 1864. а обновљена 2013. године
 1. Марковић – Јован – Богољуб – Мирослав – Јован
 2. Марковић Јован – Миливоје – Милорад – Зоран
 3. Маркoвић Јован – Илија – Радојица и Предраг – зидана 1864. године
 4. Марковић Милутин – Живорад – Милијана и Слађана
 5. Марковић Радован „Грлица“ – зидана 1901. године
 6. Марковић Милутин – Андија – зидана 1938. године
 7. Марковић Радојко – Момчило и Мирослав – Бранко и Милица
 8. Марковић Светозар „Цвеја“ – Милосављевић Драгиша
 9. Марковић Владимир- – Милојко и Саша
 10. Марковић Негослав – Софија
 11. Марковић Бранко – Србијана
 12. Марковић Михаило Каћан – Драган
 13. Марковић Степан – усвојен Станимир Aџић – Степан – Милован
 14. Марковић Михаило – Биљана и Гордана
 15. Марковић Љубиша – Живојин
 16. Марковић Сретен – Јован
 17. Марковић Александар Лека – Срба
 18. Марковић Живорад – Зоран (Драган)
 19. Марковић Живорад – Милован
 20. Марковић Сретен Трћа – Десанка
 21. Јаковљевић Славко и Даница
 22. Марковић Милош Чакља – Бранка – кућа празна
 23. Марковић Лазар – Миле Фазан – продао Михаилу Каћану
 24. Никитовић Радојко – Рајко Чоња – Веселин Попов – Олга Хубер
 25. Никитовић Комнен – Радомир – Милисав Жупан –Драгиња
 26. Никитовић Петар – затим Недељко –  кућу зидали досељеници из Сјенице око 1812. године, остали само темељи
 27. Никитовић Боривоје – Миливоје
 28. Никитовић Василије – Михаило – Предраг – Марко
 29. Никитовић Миливоје – Драгољуб – Станимир Чокрља –Драган
 30. Никитовић Радован – Милош
 31. Никитовић Милинко Миџа – Радосав – Милан – остали само темељи
 32. Никитовић Светозар – Милорад – Рајко и Раденко Крушка– Драган – Милан – остали само темељи
 33. Никитовић  Витомир – унук Милосав – кућа празна
 34. Миловановић Љубомир – Микаило – Љубомир – Мирослав
 35. Миловановић Лазар – Зорка муж Милован Петровић  – Боривоје – Живота и Драган
 36. Миловановић Милан Тишљер – Владимир – Милутин Мићак – Зоран
 37. Миловановић – Велимир- Славко – Мирослав
 38. Марковић Војислав- РакићТикомир – Милован – Горан
 39. Петровић Милорад – Славица
 40. Марковић  Вићентије – Марковић Душан – Драган и Момчило
 41. Радојичић Драго – Милорад – Зора
 42. Радојичић Микаило — Љубиша- Зора
 43. Цвијовић Миљко – Сретен – Ранковић Михаило – Ранковић Милосав

 

                                                   СПИСАК
грађана по улицама који су власници водомера
( подаци Комуналног предузећа 2020. године)

Вука Караџића

 • Ковачевић Милица
 • Десивојевић Сретен
 • Стевановић Душанка
 • Пинауд Љубинка
 • Максимовић Душан
 • Баста Весна
 • Грујичић Велимир
 • Гојковић Небојша
 • Јовановић Радош
 • Јовановић Драгутин
 • Јовановић Радомир
 • Јовић Милена
 • Јеленковић Иван
 • Кулизић Душко
 • Јаћимовић Слободан
 • Матић Павле
 • Марковић Ж. Мирослав
 • Михаиловић Мирјана
 • Милошевић Рајко
 • Николић Ђорђе
 • Николић Слободан
 • Павловић Радмила
 • Ракић Бранислав
 • Рачић Ранко
 • Рајичић Мирослав
 • Ранковић Мирослав
 • Лековић Слободанка
 • Симић Мирослава
 • Стевовић Гроздана
 • Томић Драгиша
 • Томић Рајко
 • Свилар Снежана
 • Карановић Мирјана
 • Ђукнић Радослав
 • Месарска радња „Ненадовић“

 

Качерска

 • Живановић Василије
 • Башкаловић Братислав
 • Брадоњић Александар
 • Јовчић Мирослав
 • Ненадовић Сава
 • Поповић Раша
 • Ракић Нада
 • Радојичић Ратко
 • Стојановић Градимир

 

Качерско Брдо

 • Животић Драган
 • Благојевић Зоран
 • Догањић Драган
 • Бранковић Ђорђе
 • Јосиповић Воја
 • Ломић Драгутин
 • Лековић Радомир
 • Милисављевић Зоран
 • Михаиловић Топлица
 • Марковић Дејан
 • Цекић Елизабета
 • Арнаут Иван
 • Пантић Влада
 • Радоњић Бранислав
 • Рајић Оливера
 • Радовић Милош
 • Сарић Душко
 • Пулетић Зорица
 • Замуровић Драгиња
 • Ђукнић Мирослав
 • Живковић Гордана


челника Влкдрага

 • Коштуница Војислав
 • Несторов Милуника
 • Божовић Мирољуб
 • Догањић Драгомир
 • Ивановић Драган
 • Петровић Томо

Карађорђева

 • Арсић Тихомир
 • Вукаловић Радомира Јелена
 • Скочајић Анђелка
 • Арсић Александар
 • Бјела Лепосава
 • Бероња Милан
 • Дражић Драган
 • Деспотовић Рајка
 • Глишић Зоран
 • Гавриловић Аксентије
 • Илић Миодраг
 • Ивановић Боривоје
 • Јаћимовић Душанка
 • Јовановић даница
 • Врањанац Радица
 • Јовчић Градимир
 • Медаковић Раде
 • Јанковић Марија
 • Јованчевић Мирослав
 • Јовановић Златија
 • Јовановић Љубинко
 • Догањић Никола
 • Колаковић Слободан
 • Лукић Слободан
 • Радуловић Бисенија
 • Видаковић Благоје
 • Лазић Влада
 • Туцић Љубица
 • Марковић Рајна
 • Марковић Богољуб
 • Марковић Лепосава
 • Маринковић Саша
 • Матуновић Небојша
 • Банков Душанка
 • Николић Гордана
 • Ненадовић Вера
 • Недић Миланка
 • Пантић Радмила
 • Петронијевић Сава
 • Павловић Радмила
 • Јаковљевић Верица
 • Павловић Рада
 • Пуцаревић Мирјана
 • Радовановић Милојко
 • Радовановић Зага
 • Радосављевић Предраг
 • Ракић Милован
 • Радуловић Никола
 • Сарић Милан
 • Сарић Светлана
 • Степановић Зоран
 • Савић Славиша
 • Станковић Славко
 • Станишић Славко
 • Солујић Љубица
 • Томић Милорад
 • Војиновић Рајко
 • Војиновић Милорад
 • Војиновић Влада
 • Ђукниђ Пантелија
 • Ђукнић Миодраг
 • Ђукнић Петар
 • Ђукнић Ружа
 • Ћосић Драгиша
 • Суботић Слободан
 • Јовановић Предраг
 • Антонијевић Марија
 • Билди Иван
 • Цековић Јован
 • Димитријевић Синиша
 • Гавриловић Милена
 • Јовановић Зоран
 • Јовић Слободанка
 • СТР „Саник“
 • УТР „Орлово гнездо“
 • СУР „Качара“

Стражара

 • Живковић Предраг
 • Ђенић Драган
 • Десивојевић Милица
 • Јовчић Љубомир
 • Андрејић Милица


Ломина

 • Милошевић Јован
 • Брајковић Радоња
 • Деспотовић Миодраг
 • Десивојевић Милена
 • Гојковић Ђина
 • Јовановић Радомир
 • Миленковић Милан
 • Јаковљевић Ненад
 • Јовчић Љиљана
 • Ракић Лиљана
 • Коренчанин Роберт
 • Колаковић Стеван
 • Колаковић Душан
 • Игњатовић Миодраг
 • Мирић Марко
 • Петровић Мара
 • Марковић Јован
 • Милошевић Милош
 • Миловић Живко
 • Маринковић Иван
 • Петронијевић Милијана
 • Никитовић Милан и Драган
 • Димитријевић Милан
 • Павловић Богдан
 • Младеновић Ненад
 • Петронијевић Миодраг
 • Марковић Зоран
 • Павловић Јован
 • Ракић Илија
 • Стојановић Мија
 • Степановић Драгица
 • Васиљевић Адам
 • Ћировић Зоран
 • Ћосић Влада
 • Цвијановић Миодраг
 • Ракић Ђорђе
 • Орешчанин Мирко
 • Рашић Светлана
 • Агатоновић Слободан
 • Васиљевић Катарина
 • Јаковљевић Милинко
 • Гавриловић Родољуб
 • Поповић Мира
 • Даниловић Будимир
 • „Апикасхонеy“
 • „Палома “ Ломић
 • СТР „Ђорђе“


Расадник

 • Милошевић Милан
 • Јовчић Станица
 • Лукић Милош
 • Ломић Рајко
 • Милошевић Боривоје
 • Милошевић Жика
 • Младеновић Зоран
 • Петровић Милан
 • Симеуновић Зоран
 • Ђорђевић Љубисав
 • Фрзовић Драган
 • Марковић Драгана
 • Милошевић Милијан
 • Марковић Стеван
 • Ђукнић Иван

Дрињски Пут

 • Црномарковић Ђура
 • Крчмар Александра
 • Максимовић Горан
 • Старчевић Бранко
 • Бунић Достана
 • „БУФ“ салон


Руднички пут

 • Хаџић Радослав


Рудничка

 • Ненадовић Милорада Милица
 • Башкаловић Братислав
 • Доо „Пуцин“
 • БС „Морава гас“
 • СТР „Кулизић“
 • СУР „Сан“ бифе


Берисава

 • Миленковић Милан
 • Марковић Н. Стева

 

Предузећа и установе

 • „Lukowa“ ДОО -Бањичких жртава 32 БГД
 • „Лидо“ Земун-Наде Димића 4
 • „Magic Speed“ -Аранђеловац-Илије Гарашанина бб.
 • ЈП „Пошта “ Србије- Ваљево, Вука Караџића 5
 • „Телаком“ Србија-Бгд-Таковска 2
 • Дом здравља Љиг – Пут Алимпија Васиљевића бб
 • „Фриго фрути стил“ -Земун,
 • „Агросименс“ – Белановица
 • СТР „АС“ -кафић
 • „Фриго Бел“
 • “ Фриго Гранд“
 • „Агро кремен“
 • Фризерски салон „Стевановић“
 • “ Марк Ком“
 • „Л М “ бифе
 • Основна школа
 • Десивојевић Драгослав
 • Роза Милена