ЖИТЕЉИ БЕЛАНОВИЦЕ У ПЕРИОДУ 1941-1950. године
ДЕСНА СТРАНА УЛИЦЕ, ОД ЉИГА:
 • Драгомир Николић Бели – поштар
 • Михаило Ненадовић – берберин
 • Срећко Симић – опанчар
 • Влаја Колаковић – приватна црепана
 • Крста Ломић – угоститељ
 • Влаја Јефтић, касније Арсеније Ломић – рабаџија
 • Јован Плескоњић – трговац
 • Арсеније Ломић, његова магаза, Касније Жарко Јаћимовић
 • Милорад Миша Гавриловић – учитељ
 • Павле, Спасоје и Драгутин Ђукнић – циглана
 • Сретен Радосављевић – трговац
 • Душан Радосављевић – тријерисање (сепарација) жита
 • Светолик Миловановић – трговац
 • Драгић Гавриловић Кривошија – послужитељ у школи
 • Милић Николић Пићара – опанчар
 • СветомирЂукнић, касније Ратомир Ненадовић – клонфер
 • Драга Гавриловић – писар
 • Милоје Јоксимовић – кафеџија
 • Љубиша Ђукнић Зрнце – бојаџија
 • Срећко Поповић – пекар
 • Дража Јовчић – кафеџија
 • Конџуловић – обућар
 • Живота Ристовић – шнајдер
 • Драгољуб Милић – опанчар
 • Милорад Јованчевић Кицош – трговац
 • Михаило Пајевић Глуви – лимар
 • Петар Крстановић – шустер
 • Љубиша Колаковић – трговац
 • Богољуб Симеуновић – опанчар
 • Милинко и Бранислав Марковић Дода – трговац гвожђара
 • Драгослав Вујовић – пекар, касније Милан Мирић – фотограф
 • Драгомир Мирић – шнајдер, (Кајин муж)
 • Народно Купатило
 • Драгомир Богдановић – колар
 • Чолић Милисав Пурдељ
 • Драгомир Старчевић Драга – нововерац
 • Живојин Ђорђевић па Драгослав Обрадовић – ковач
 • Драги Јовановић – кафеџија, па Драгиша Десивојевић
 • Драгослав Вујовић – пекар
 • Вељко Радовановић – млинар
 • Илија Лукић – абаџија
 • Драгиша Десивојевић Небанце – келнер
 • Милан Обреновић па Добривоје Сарић – земљорадник
 • Миливоје Јефтић па Милан Михаиловић Азањац – шнајдер
 • Драгиша Ћосић – службеник
 • Лазар Радосављевић – свештеник
 • Иван Павловић – опанчар
 • Раденко Маринковић – електричар
 • Милојко Јовчић Јарац – поштар
 • Живко Стојановић Гузоња
 • Милинко Сарић Бака – абаџија
 • Милорад Колаковић Пештанац – сајџија
 • Бошко Васиљевић Бошкић – добошар
 • Баба Мика

 

ЛЕВА СТРАНА УЛИЦЕ – ИЗ ЖИВКОВАЦА
 • Радован Војиновић Милевин
 • Радован П. Војиновић Цакин – содаџија
 • Никола Сретеновић – учитељ
 • Миливоје Антонијевић – лимар
 • Војин Сарић – земљорадник
 • Чеда Недић – баштован
 • Жандармерија
 • Војислав Петронијевић – колар
 • Милош Јовановић Бунтула – бравар
 • Хранислав Лазић – референт суда
 • Илија Колаковић
 • Драгиша Колаковић Ћока – обућар
 • Драгомир Павловић па иде Пошта
 • Миросава Недељковић
 • Карић, затим Љубиша Гавриловић – поткивач
 • Ивко Томковић – млинар
 • Перовић – кафеџија, па Миодраг МијаЂукнић – шофер
 • Богољуб Мирић – шумар, па Петар Ђукнић – бојаџија
 • Миленија Мика Николић – поклонила кућу цркви
 • Лазар Матијервић – пуковник
 • Стара основна школа
 • Јова Јефтић – свештеник, па М. Радовановић
 • Светозар и Миша, Славиша Савић – рабаџија
 • Милорад Мића Поповић Туре – кафеџија
 • Богољуб Јованчевић Згуча – возач
 • Живојин Ђорђевић па ковачница Драгослава Обрадовића
 • Ђорђе и Златија Јефтић
 • Стева Ђукнић Ћора па Јакова и Душан Ђукнић Сургија – кафеџија
 • Михаило Ђукнић Биџа – кафеџија
 • Радован и Василија Ломић – трговац па Чедомир Гавриловић Лувр – трговац гвожђем
 • Периша Ракић – абаџија
 • Тикомир Миловановић – бојаџија
 • Драгојло Ђукнић – бојаџија
 • Др Милан Глигоријевић – лекар (после др Томанија – лекарка)
 • Раденко Ћосић – ковач
 • Живан Степановић – опанчар

 

ПОПРЕЧНО ОД ХОТЕЛА
 • Живојиновић–Миленкић – абаџија
 • Мара Грујичић и син Веља
 • Новица Петровић Пртљача
 • Драги Јовановић – берберин
 • Милан Живковић – Мика Ера – берберин
 • Милић Николић Пићара

 

САДАШЊИ И РАНИЈИ НАЗИВИ УЛИЦА
 • Челника Вукдрага – Слободана Станишића
 • Карађорђева – Стеве Сингера
 • Краљице Марије – Душана Дугалића
 • Милована Ломића – Симић Живорада Вивца
 • Радосава Веселиновића – Качерске чете – Качерска
 • Ђенерала Илије Ђукнића – Бране Марковића
 • Кнеза Малоге – 17. септембра

 

СТАНОВНИЦИ – ВЛАСНИЦИ КУЋА И ЛОКАЛА ОД 2011. године

 

КАРАЂОРЂЕВА УЛИЦА

 1. Јовчић Зоран – ресторан „Качара”
 2. ТуцићЉубица – продавница „Текстила
 3. Миловановић Стајка – кућа
 4. Гавриловић Душан, Аца, Радмила – кућа и продавница
 5. Николић Гордана– продавница „Вера луx”
 6. Николић Мирјана– кућа
 7. Јовановић Предраг – кућа и продавница „Центар”
 8. Ђукнић Миодраг – кафић „Ас”
 9. ЂукнићЈовица, Влада …– кућа
 10. „Сувобор“ Љиг- хотел
 11. Марковић Градимир – локал са пекаром
 12. Jованчевић Олга —- кућа и фризерска радњa
 13. Поповић Јула– кућа и кафе „Јула” (затворен)
 14. Ђукнић Ружа– кућа и локал
 15. Ненадовић Зорка –локал (срушен) и кућа
 16. Јунговић Владислав – кућа
 17. Савић Славиша – кућа
 18. Станковић Славко – кућа и локал
 19. Ђукнић Пантелија – кућа и локал
 20. Радовановић Милојко – кућа
 21. Основна школа стара у реконструкцији
 22. Амбуланта зубна и здравствена станица
 23. Јованчевић Мирослав – стан
 24. Докторси стан
 25. Илић Миодраг – кућа
 26. Лукић Слободан – кућа
 27. Ивановић Славко – кућа
 28. Јованчевић Александар – кућа и локалђ
 29. Анђелковић Сава – кућа
 30. Бајаловић – кућа
 31. Марковић Предраг – кућа
 32. Црквена  кућа
 33. Колаковић Слободан – кућа
 34. Дробац Гроздана – кућа
 35. Јаћимовић Душанка – кућа
 36. Ђукнић Петар – кућа
 37. Ђукнић Миодраг Мија
 38. Солујић Љубица – кућа
 39. Пантић Радмила – кућа
 40. Петровић Станка – кућа
 41. Степановић Радомир – кућа
 42. Ракић Милован – кућа
 43. Спортски центар СД „Качер“
 44. Томковић Перка -Томић Милорад – кућа
 45. Томић Раде – кућа и пословни простор (стари млин)
 46. Ломић Милинко Шућур– кућа
 47. Глишић Зоран – кућа
 48. Радовановић Вељко – кућа
 49. Чолић Милисав – кућа
 50. Лукић Јулијана – кућа
 51. Обрадовић Градимир – кућа
 52. Бероња Зоран – кућа
 53. Десивојевић В. Ненад – кућа
 54. Капор Оливера – кућа
 55. Старчевић Миливоје – кућа
 56. Колаковић Миомир – кућа
 57. Радуловић Стеван – кућа
 58. Димитријевић Синиша – кућа
 59. Јовановић М. Рада – кућа
 60. Петронијевић Сава – кућа и локал
 61. Пуцаревић Мирјана – кућа
 62. Лазић Србољуб – кућа
 63. Ћосић Драгиша– кућа
 64. Радосављевић Предраг и Миодраг – кућа
 65. Цековић Јован – кућа
 66. Маринковић Саша – кућа
 67. Месна канцеларија – пословни простор
 68. ЈКП „Шумадија” – пословни простор
 69. Јовичић Милојко – кућа
 70. Сарић Милан – кућа
 71. Вукаиловић Јелена- кућа
 72. Антонијевић Ружица– кућа
 73. Вуца Људмила – кућа
 74. Вукићевић Радмила – кућа
 75. Антонијевић Ружица – кућа
 76. Пурић Зоран– кућа
 77. Ветеринарска станица –Љиг – пословни простор
 78. Јовчић Србољуб – кућа,
 79. Лазић Никола и Дража- Арсић Тихомир и Томић Драган- вила „Змајевац“
 80. Ђорђевић Милован – кућа
 81. Драган Томић и Т. Арсић – вила „Змајевац”
 82. Арсић Тихомир – кућа
 83. Тодосић Драгомир – кућа
 84. Станишић Славко – кућа
 85. Јовановић Зоран – кућа
 86. Стојановић Јула – кућица
 87. Максимовић Мирослав – кућа
 88. Марковић Рајна – кућа
 89. Недић Миланка – кућа
 90. Поповић–Стевановић – кућа
 91. Сарић Драган Бака – кућа
 92. Милошевић Мира – кућа
 93. Арсић Александар – две куће
 94. Радовановић Радован – кућа
 95. Павловић Рада – кућа
 96. Мирић Мирослав – кућа
 97. Бјеле Лепосава – кућа
 98. Билди Невенка – кућа
 99. Николић Зоран – кућа
 100. Медаковић Раде – кућа
 101. Војиновић Милорад – кућа
 102. Војиновић Владан – кућа
 103. Марковић Богољуб – кућа
 104. Јоксимовић Милисав – кућа
 105. Догањић Душан — кућа
 106. Чолић Негослав – кућа
 107. Павловић Милутин – кућа
 108. Чолић Аца – кућа
 109. Јовановић Златија – кућа
 110. Јовановић Даница – кућа
 111. Дражић Милош– кућа
 112. Војиновић Рајко – кућа
 113. Јовановић Љубинко – кућа
 114. Јанковић Благоје – кућа
 115. Трмчић Миља – кућа
 116. Димкић Александар – кућа
 117. Корнети Марковић Дијана и Викторија – кућа
 118. Јаковљевић Верица – кућа
 119. Десивојевић Сретен – кућа
ЛОМИНА УЛИЦА

 1. Пошта – пословни простор
 2. Михаиловић Милан и Дана – кућа
 3. Игњатовић Миодраг Буца и Драган– кућа и кафић „Кафаница”
 4. Јаћимовић Жарко – кућа и радионица
 5. Јовчић Љиљана – кућа и локал
 6. Мирић Марко – кућа и локал
 7. Николић М. Драгомир – кућа
 8. СД „Качер” –кафана
 9. Колаковић Душан и Стеван– кућа
 10. Симић Милутин – кућа
 11. Коренчанин Роберт – кућа
 12. Степановић Ђорђе– кућа
 13. Никитовић Раденко– кућа
 14. „Ако” – продавница хлеба и пецива
 15. Мирић Душан – локал
 16. Агатоновић  Слободан – стан
 17. Гавриловић Родољуб – стан
 18. Догањић Милован – стан
 19. Јаковљевић Милинко – стан
 20. Ломић Радивоје – стан
 21. Максимовић Десанка – стан
 22. Орестијевић Мирко – стан
 23. Поповић Мира – стан
 24. Рашић Светлана – стан
 25. Ракић Ђорђе – стан
 26. Цвијановић Миодраг – стан
 27. Марковић Л. Лепосава – стан
 28. Основна школа
 29. Ломић Радивоје – кућа, продавница, зубна ординација
 30. Петронијевић Милојка – кућа и локал
 31. Пантић – кућа
 32. Стојановић Драгиша– кућа
 33. Благојевић Александар– кућа, каменорезачка радионица (затворена)
 34. Ћосић Бранка – кућа
 35. Прокопијевић Јоле – кућа
 36. Матић Драган – кућа
 37. Марковић Јован – кућа
 38. Зем. Задруга „Качер” – локал
 39. Агенција за књиговодствене послове „Митос“-локал
 40. Ракић Илија – стан
 41. Јаковљевић Ненад – стан
 42. Маринковић Радисав – стан
 43. Петронијевић Милијана – стан
 44. Деспотовић Миодраг – кућа, локал
 45. Павловић Мирјана – кућа
 46. Павловић Јован – кућа
 47. Милошевић Милош – кућа
 48. Марковић Боривоје – кућа, продавница
 49. „Лидо”– пословни објекти (бивши „Србокоп”)
 50. Хладњача Ракић
 51. Ћировић Живорад – кућа
 52. Даниловић Будимир – кућа
 53. Јовановић Радомир – кућа
 54. Јовчић Слободан – кућа
 55. Десивојевић Сретен – кућа
 56. Пантић Слађан – кућа
 57. Димитријевић Милан – кућаЧолић Драган – кућа
 58. Јотић Бранка – кућа
 59. Ветеринарска станица“Марин Гај“
 60. Панић Александар – кућа
 61. Брајковић Ананије – кућа
 62. Степановић Милан – кућаЂорђевић Радован – кућа
 63. Гајић Ружица – кућа
 64. Пејић Бранко – кућа
 65. Петровић Соко – кућа
 66. Јамаковић Мирјана – кућа
 67. Ћулибрк Влада – кућа
 68. Ломић Драгиша – кућа
 69. „Белан”– „Магик Wоод“ – пословни објекат
УЛИЦА ВУКА КАРАЏИЋА

 1. Ненадовић Милан – кућа, продавница меса
 2. Николић Слободан Бобиша – кућа
 3. Деспотовић Милутин– кућа
 4. Живковић Милан
 5. Павловић Душан – кућа
 6. Грујичић Велимир – кућа
 7. Павловић Милорад – кућа
 8. Матић Павле – кућа
 9. Јеленковић Иван – кућа
 10. Томић Рајко – кућа
 11. Јаћимовић Миодраг-Јордина – кућа
 12. Ивановић Даринка – кућа
 13. Јовчић Милојка– кућа
 14. Ђукнић Радослав – кућа
 15. Колаковић Радиша – кућа
 16. Делић Вахид – кућа
 17. Николић Ђорђе – кућа
 18. Рајичић Мирослав – кућа
 19. Јовановић Катарина– кућа
 20. Ракић Бранислав – кућа
 21. Петровић Милан – кућа
 22. Николић Вера – кућа
 23. Јовановић Драгутин – кућа
 24. Баста Весна – кућа
 25. Радосављевић Властимир- Данка – кућа
 26. Симић Јован – кућа
 27. Кулизић Душко – кућа
 28. Даниловић Владимир – кућа
 29. Ковачевић Мица
 30. Десивојевић П Сретен
 31. Дражић Драган
 32. Стевановић Душанка
 33. Пинауд Љубинка
 34. Максимовић Душан
УЛИЦА ЖИВАНА ЖИВАНОВИЋА

 1. Карановић Мирјана – кућа
 2. Рачић Ранко – кућа
 3. Ракић Гајгер Љиљана – кућа
 4. Маринковић Ненад – кућа
 5. Максимовић Душан – кућа
 6. Боровњак Милица – кућа
 7. Стевановић Душанка – кућа
 8. Ђукнић Радиша – кућа
УЛИЦА ЛАЗЕ МАТИЈЕВИЋА

 1. Фриго Бел”– хладњача
 2. Миленковић Миша – кућа
 3. Маринковић Миодраг – кућа
 4. Маринковић Ненад – кућа
 5. Ђукнић Гордана – кућа
 6. Ивков Станко -кућа
УЛИЦА КАЧЕРСКА

1.Конџуловић Радмила – кућа
2. Ракић Нада – кућа
3. Радојићић Ратко – кућа
4. Брадоњић Александар – кућа
5. Живановић Василије – кућа
6. Јовчић Мирослав – кућа
7. Стојановић Градимир – кућа
8. Ненадовић Сава – кућа
9. Поповић Милоје – кућа
10. Симић Рајко – кућа
11. Михаиловић Драган – кућа
12. Здравковић Душанка – кућа
13. Поточник Јованка – кућа
14. Башкаловић Братислав – кућа
15. Марковић Дејан – кућа
16. Михаиловић Топлица – кућа

 1. Михаиловић Влада – кућа
 2. Богдановић Добрила – кућа
 3. Николић Сретен – кућа
 4. Пантелић Влајковић Мирјана – кућа
 5. Минић Жика – кућа
 6. Ђурић Радмила – кућа
 7. Вранић Петровић Горица – кућа
 8. Тодоровић Момчило
 9. Минић Жика – кућа
УЛИЦА ЖИВАНА СТОЈАНОВИЋА

 1. Андрејић Милица – кућа
 2. Станић Љубица – кућа
 3. Тодоровић Радмила – кућа
 4. Денић Никола – кућа
 5. Чолоровић Нада – кућа
 6. Трнчић Нена – кућа
 7. Десивојевић Драгослав – кућа
 8. Живковић Предраг – кућа
УЛИЦА РУДНИЧКА

 1. Ненадовић Милица – кућа
  2. Ломић Радивоје – пословни објекат
  3. ПИК „Таково“ – локал
  4. „Башкаловић” – трговински објекат
  5. „Качер Коп” – пословни објекат
УЛИЦА Ј. РАДОВАНОВИЋА

 1. Десивојевић Сретен – кућа
 2. Томић Драгиша – кућа
 3. „Качер Коп” – кућа, пословни објекат
 4. „БЕКО” – одмаралиште
УЛИЦА ЂЕНЕРАЛА ЂУКНИЋА

 1. „Рудничанка” Матић Виолета –Кулизић- трговински објекат
  2. Марковић Снежана – локал
  3. „Сан” Јевтић Весна – кафић
  4. Марковић Матија -Дејан – кафић
  5. НИС „Нафтагас” – бензијска станица
  6. Ђукнић Душан – кућа
  7. Љујић Драгутин – кућа
  8. Ђунић Достана – кућа
  9. Ломић Петар– кућа
  10. Томашек Божидар – кућа
  11. Старчевић Стеван – кућа
УЛИЦА РАКЕ МИРИЋА

 1. Ђукнић Мирослав – кућа
  2. Ђукнић Витомир – кућа
  3. Михаиловић Хилда – кућа
  4. Бранковић Ђорђе – кућа
УЛИЦА КРАЉИЦЕ МАРИЈЕ

 1. Ломић Драгутин Албус – кућа
  2. Милисављевић Зоран – кућа
  3. Благојевић Зоран – кућа
  4. Симоновић Зоран – кућа
  5. Јовановић Радован – кућа
  6. Јаћимовић Слободан – кућа
  7. Јовановић Првослав – кућа
  8. Алексић Марија – кућа
  9. Стевановић Ракита – кућа
  10. Лековић Данка – кућа
  11. Марковић Ж. Мирослав – кућа
  12. Ранковић Јања – кућа
  13. Ристић Савка – кућа
УЛИЦА РАДОСАВА ВЕСЕЛИНОВИЋА

 1. Животић Дана – кућа
  2. Сарић Душко – кућа
  3. Замуровић Драгиња – кућа
  4. Михајловић Даринка – кућа
  5. Радуновић Петар – кућа
  6. Рајић Оливера – кућа
  7. Ћировић Радојица – кућа
  8. Тодоровић Драган – кућа
  9. Радуловић Сретен Пилот – кућа
  10. Вузелић Вера – кућа
  11. Јовчић Михаило – кућа
УЛИЦА КНЕЗА МАЛОГЕ

 1. Јовић Милена – кућа
  2. Ђукнић Михаило – кућа
  3. Ђукнић Лазар – кућа
УЛИЦА МИЛИЈАНА ЈОВАНОВИЋА

1. Гојковић Небојша – кућа

УЛИЦА МИХАИЛА МИРИЋА

 1. Јовановић Радош – кућа
  2. Лековић Радомир – кућа
  3. Пантић Влада Шора – кућа
УЛИЦА МИЛОВАНА ЛОМИЋА

1.Радовановић Слободан – кућа
2. Марковић Жарко – кућа
3. Марковић Стеван – кућа

 1. Милошевић Милијан – кућа
 2. Јовчић Србољуб – кућа
  6. Ђиласовић Божидар – кућа
  7. Ђиласовић Лазар – кућа
  8. Степановић Милан – кућа
УЛИЦА ШУМАДИЈСКА

1.Јованчевић Милован – кућа
2. Милошевић Живорад – кућа
3. Ђорђевић Љубисав – кућа
4. Младеновић Стана – кућа

5   Младеновић Радиша – кућа
6. Башкаловић Драгољуб – кућа
7. Лукић Милош – кућа
8. Васиљевић Адам – кућа
9. Милошевић Боривоје – кућа
10. Миловић Живко – кућа
11. Марковић Драгана – кућа
12. Вукчевић Радован – кућа

УЛИЦА ЧЕЛНИКА ВЛКДАРГА

1. Божовић Мирољуб – кућа
2. Догањић Драгомир – кућа
3. Ивановић Драган – кућа
4. Петровић Томо – кућа
5. Несторов Милуника – кућа
6. Коштуница Војислав – кућа

 НАСЕЉЕ „КОВИЉАЧА

 1. Станошевић Живомир Жир – кућа
  2. Станошевић Милисав – кућа
  3. Матић Петар-Драгиша – кућа
  4. Ивановић Жарко – кућа
  5. Томић Рајица – кућа
  6. Колаковић Момчило -Србољуб – кућа
  7. Ивановић Миодраг– кућа
  8. Хаџић Радосав – кућа
  9. Хаџић Мирослав – кућа
  9. Мирић Милош – кућа
  10. Мирић Радован – кућа
  11. Марковић Момир – кућа
  12. Плескоњић Душан – кућа
  13. Глишић Слободан – кућа

 

НАСЕЉЕ ГЛОГОВИЦА
 1. Гавриловић Василије – Михаило и Божидар – Петар – Владимир
  2. Гавриловић  Божидар – Рашко – Миле
  3. Ајваз Владимир – Миша Ломић
  4. Ковачевић Петар – Добривије –Сарић Петар
  5. Тошовић Василије
  6. Јовановић Срђан – Стеван
  7. Радић Никола – Јасмина и Милица08. Пекас Љубиша
  9. Радић Миша – Ранка
  10. Неговановић Љубинко – Недељковић Милена
  11.Петронијевић Тихомир – Милинко – Миодраг
  12. Петронијевић Светомир – Радојица
  13. Јовановић Добривоје – Мирослав
  14. Плескоњић Момчило – Драган
  15. Симић Раденко – Бранка
  16. Плескоњић Владимир – Негослав – Милан –Даница и Љиља
  17. Плескоњић Живорад
  18. Радовановић Драгољуб – Микица
  19. Максимовић Мића – Секулић Бане
  20. Милић Душан
  21. Гавриловић Милојка – Вељко—Слободан “Бобек”
  22. Петронијевић Моша – Славиша – Радојка – напуштена кућа
  23. Пујић Милан
  24. СтарчевићСветолик – Гојко
  25. Старчевић Тихомир – Драгослав

 

НАСЕЉЕ ДРЕЊИНА
Кућа Марковић Предрага и Радојице зидана 1864. а обновљена 2013. године
Кућа Марковић Предрага и Радојице зидана 1864. а обновљена 2013. године
 1. Марковић – Јован – Богољуб – Мирослав – Јован
 2. Марковић Јован – Миливоје – Милорад – Зоран
 3. Маркoвић Јован – Илија – Радојица и Предраг – зидана 1864. године
 4. Марковић Милутин – Живорад – Милијана и Слађана
 5. Марковић Радован „Грлица“ – зидана 1901. године
 6. Марковић Милутин – Андија – зидана 1938. године
 7. Марковић Радојко – Момчило и Мирослав – Бранко и Милица
 8. Марковић Светозар „Цвеја“ – Милосављевић Драгиша
 9. Марковић Владимир- – Милојко и Саша
 10. Марковић Негослав – Софија
 11. Марковић Бранко – Србијана
 12. Марковић Михаило Каћан – Драган
 13. Марковић Степан – усвојен Станимир Aџић – Степан – Милован
 14. Марковић Михаило – Биљана и Гордана
 15. Марковић Љубиша – Живојин
 16. Марковић Сретен – Јован
 17. Марковић Александар Лека – Срба
 18. Марковић Живорад – Зоран (Драган)
 19. Марковић Живорад – Милован
 20. Марковић Сретен Трћа – Десанка
 21. Јаковљевић Славко и Даница
 22. Марковић Милош Чакља – Бранка – кућа празна
 23. Марковић Лазар – Миле Фазан – продао Михаилу Каћану
 24. Никитовић Радојко – Рајко Чоња – Веселин Попов – Олга Хубер
 25. Никитовић Комнен – Радомир – Милисав Жупан –Драгиња
 26. Никитовић Петар – затим Недељко –  кућу зидали досељеници из Сјенице око 1812. године, остали само темељи
 27. Никитовић Боривоје – Миливоје
 28. Никитовић Василије – Михаило – Предраг – Марко
 29. Никитовић Миливоје – Драгољуб – Станимир Чокрља –Драган
 30. Никитовић Радован – Милош
 31. Никитовић Милинко Миџа – Радосав – Милан – остали само темељи
 32. Никитовић Светозар – Милорад – Рајко и Раденко Крушка– Драган – Милан – остали само темељи
 33. Никитовић  Витомир – унук Милосав – кућа празна
 34. Миловановић Љубомир – Микаило – Љубомир – Мирослав
 35. Миловановић Лазар – Зорка муж Милован Петровић  – Боривоје – Живота и Драган
 36. Миловановић Милан Тишљер – Владимир – Милутин Мићак – Зоран
 37. Миловановић – Велимир- Славко – Мирослав
 38. Марковић Војислав- РакићТикомир – Милован – Горан
 39. Петровић Милорад – Славица
 40. Марковић  Вићентије – Марковић Душан – Драган и Момчило
 41. Радојичић Драго – Милорад – Зора
 42. Радојичић Микаило — Љубиша- Зора
 43. Цвијовић Миљко – Сретен – Ранковић Михаило – Ранковић Милосав

 

                                                   СПИСАК
грађана по улицама који су власници водомера
( подаци Комуналног предузећа 2020. године)

Вука Караџића

 • Ковачевић Милица
 • Десивојевић Сретен
 • Стевановић Душанка
 • Пинауд Љубинка
 • Максимовић Душан
 • Баста Весна
 • Грујичић Велимир
 • Гојковић Небојша
 • Јовановић Радош
 • Јовановић Драгутин
 • Јовановић Радомир
 • Јовић Милена
 • Јеленковић Иван
 • Кулизић Душко
 • Јаћимовић Слободан
 • Матић Павле
 • Марковић Ж. Мирослав
 • Михаиловић Мирјана
 • Милошевић Рајко
 • Николић Ђорђе
 • Николић Слободан
 • Павловић Радмила
 • Ракић Бранислав
 • Рачић Ранко
 • Рајичић Мирослав
 • Ранковић Мирослав
 • Лековић Слободанка
 • Симић Мирослава
 • Стевовић Гроздана
 • Томић Драгиша
 • Томић Рајко
 • Свилар Снежана
 • Карановић Мирјана
 • Ђукнић Радослав
 • Месарска радња „Ненадовић“

 

Качерска

 • Живановић Василије
 • Башкаловић Братислав
 • Брадоњић Александар
 • Јовчић Мирослав
 • Ненадовић Сава
 • Поповић Раша
 • Ракић Нада
 • Радојичић Ратко
 • Стојановић Градимир

 

Качерско Брдо

 • Животић Драган
 • Благојевић Зоран
 • Догањић Драган
 • Бранковић Ђорђе
 • Јосиповић Воја
 • Ломић Драгутин
 • Лековић Радомир
 • Милисављевић Зоран
 • Михаиловић Топлица
 • Марковић Дејан
 • Цекић Елизабета
 • Арнаут Иван
 • Пантић Влада
 • Радоњић Бранислав
 • Рајић Оливера
 • Радовић Милош
 • Сарић Душко
 • Пулетић Зорица
 • Замуровић Драгиња
 • Ђукнић Мирослав
 • Живковић Гордана


челника Влкдрага

 • Коштуница Војислав
 • Несторов Милуника
 • Божовић Мирољуб
 • Догањић Драгомир
 • Ивановић Драган
 • Петровић Томо

Карађорђева

 • Арсић Тихомир
 • Вукаловић Радомира Јелена
 • Скочајић Анђелка
 • Арсић Александар
 • Бјела Лепосава
 • Бероња Милан
 • Дражић Драган
 • Деспотовић Рајка
 • Глишић Зоран
 • Гавриловић Аксентије
 • Илић Миодраг
 • Ивановић Боривоје
 • Јаћимовић Душанка
 • Јовановић даница
 • Врањанац Радица
 • Јовчић Градимир
 • Медаковић Раде
 • Јанковић Марија
 • Јованчевић Мирослав
 • Јовановић Златија
 • Јовановић Љубинко
 • Догањић Никола
 • Колаковић Слободан
 • Лукић Слободан
 • Радуловић Бисенија
 • Видаковић Благоје
 • Лазић Влада
 • Туцић Љубица
 • Марковић Рајна
 • Марковић Богољуб
 • Марковић Лепосава
 • Маринковић Саша
 • Матуновић Небојша
 • Банков Душанка
 • Николић Гордана
 • Ненадовић Вера
 • Недић Миланка
 • Пантић Радмила
 • Петронијевић Сава
 • Павловић Радмила
 • Јаковљевић Верица
 • Павловић Рада
 • Пуцаревић Мирјана
 • Радовановић Милојко
 • Радовановић Зага
 • Радосављевић Предраг
 • Ракић Милован
 • Радуловић Никола
 • Сарић Милан
 • Сарић Светлана
 • Степановић Зоран
 • Савић Славиша
 • Станковић Славко
 • Станишић Славко
 • Солујић Љубица
 • Томић Милорад
 • Војиновић Рајко
 • Војиновић Милорад
 • Војиновић Влада
 • Ђукниђ Пантелија
 • Ђукнић Миодраг
 • Ђукнић Петар
 • Ђукнић Ружа
 • Ћосић Драгиша
 • Суботић Слободан
 • Јовановић Предраг
 • Антонијевић Марија
 • Билди Иван
 • Цековић Јован
 • Димитријевић Синиша
 • Гавриловић Милена
 • Јовановић Зоран
 • Јовић Слободанка
 • СТР „Саник“
 • УТР „Орлово гнездо“
 • СУР „Качара“

Стражара

 • Живковић Предраг
 • Ђенић Драган
 • Десивојевић Милица
 • Јовчић Љубомир
 • Андрејић Милица


Ломина

 • Милошевић Јован
 • Брајковић Радоња
 • Деспотовић Миодраг
 • Десивојевић Милена
 • Гојковић Ђина
 • Јовановић Радомир
 • Миленковић Милан
 • Јаковљевић Ненад
 • Јовчић Љиљана
 • Ракић Лиљана
 • Коренчанин Роберт
 • Колаковић Стеван
 • Колаковић Душан
 • Игњатовић Миодраг
 • Мирић Марко
 • Петровић Мара
 • Марковић Јован
 • Милошевић Милош
 • Миловић Живко
 • Маринковић Иван
 • Петронијевић Милијана
 • Никитовић Милан и Драган
 • Димитријевић Милан
 • Павловић Богдан
 • Младеновић Ненад
 • Петронијевић Миодраг
 • Марковић Зоран
 • Павловић Јован
 • Ракић Илија
 • Стојановић Мија
 • Степановић Драгица
 • Васиљевић Адам
 • Ћировић Зоран
 • Ћосић Влада
 • Цвијановић Миодраг
 • Ракић Ђорђе
 • Орешчанин Мирко
 • Рашић Светлана
 • Агатоновић Слободан
 • Васиљевић Катарина
 • Јаковљевић Милинко
 • Гавриловић Родољуб
 • Поповић Мира
 • Даниловић Будимир
 • „Апикасхонеy“
 • „Палома “ Ломић
 • СТР „Ђорђе“


Расадник

 • Милошевић Милан
 • Јовчић Станица
 • Лукић Милош
 • Ломић Рајко
 • Милошевић Боривоје
 • Милошевић Жика
 • Младеновић Зоран
 • Петровић Милан
 • Симеуновић Зоран
 • Ђорђевић Љубисав
 • Фрзовић Драган
 • Марковић Драгана
 • Милошевић Милијан
 • Марковић Стеван
 • Ђукнић Иван

Дрињски Пут

 • Црномарковић Ђура
 • Крчмар Александра
 • Максимовић Горан
 • Старчевић Бранко
 • Бунић Достана
 • „БУФ“ салон


Руднички пут

 • Хаџић Радослав


Рудничка

 • Ненадовић Милорада Милица
 • Башкаловић Братислав
 • Доо „Пуцин“
 • БС „Морава гас“
 • СТР „Кулизић“
 • СУР „Сан“ бифе


Берисава

 • Миленковић Милан
 • Марковић Н. Стева

 

Предузећа и установе

 • „Lukowa“ ДОО -Бањичких жртава 32 БГД
 • „Лидо“ Земун-Наде Димића 4
 • „Magic Speed“ -Аранђеловац-Илије Гарашанина бб.
 • ЈП „Пошта “ Србије- Ваљево, Вука Караџића 5
 • „Телаком“ Србија-Бгд-Таковска 2
 • Дом здравља Љиг – Пут Алимпија Васиљевића бб
 • „Фриго фрути стил“ -Земун,
 • „Агросименс“ – Белановица
 • СТР „АС“ -кафић
 • „Фриго Бел“
 • “ Фриго Гранд“
 • „Агро кремен“
 • Фризерски салон „Стевановић“
 • “ Марк Ком“
 • „Л М “ бифе
 • Основна школа
 • Десивојевић Драгослав
 • Роза Милена