Lov, ribolov, golubarstvo i pčelarstvo

 

LOV

        Tačnih podataka o organizovanom lovstvu na području   Belanovice nema. Posle Drugog svetskog rata, 1946 osnovano je Lovačko društvo „Sloga“ u sadašnjim granicama, a 1995. godine promenjen je naziv i od tada egzistira kao Lovačko udruženje „Kačer“    sa veoma brojnim članstvom, od 168 aktivista. Gazduje lovištem površine 8.687 hektara od čega lovna površina obuhvata 8.000 hektara.
        Društvo je organizovano u šest sekcija koja se  odnosne na sela koja gravitiraju području Belanovice (Belanovica, Kalanjevci, Živkovci, Poljanice, Šutci i Kozelj).

Jelen i košuta

lisica

zec

 

 

 

 

 
 

       Reljef lovišta „Kačer“ odlikuje se blagim prelazima različitih reljefnih oblika. Prema konfiguraciji terena i nadmorskoj visini, lovište „Kačer“, najvećim delom pripada brdskom tipu (61% ukupne površine). Pored brežuljkastog tipa, u lovištu je zastupljen i ravničarski tip, sa manjim delom učešća (oko 39%), a obuhvata delove koji gravitiraju vodenim tokovima, posebn   toku reke Kačer koja praktično deli lovište pravcem zapad-istok na dva izrazito brdovita dela.

 Stoje :Rajica Tomić, Zoran Veljković, Bane Radovanović,Slavko Stanković, Marko Mirić, domaćini, Dušan Pleskonjić(na kraju) Čuče: Milorad Vojinović, Miroslav Mirić Piridžan, domaćin ,Živorad Jovčić, dva domaća i Srboljub Milovanović

 

Pored glavnog vodotoka reke Kačer hidrografiju lovišta upotpunjuju brojni potoci, koji retko presušuju, kao i brojni izvori prisutni u svim delovima lovišta. Lovište „Kačer“se nalazi u zoni umereno kontinetalne klime i pod uticajem je mediteranske i panonske klime, a prisutne su i mikroklimatske zone, koje pogoduju divljači u lovištu. U gazdinstvi se gaje i love zečevi,fazani , lisice, divlja svinja, srne , poljska jarebica i drugo. Lovište poseduje lovne objekte 16 stabilnih čeka, 4 čeke na drvetu, 19 hranilica za fazane i poljske jarebice, 45 solišta i dva prihvatilišta za fazančiće.    Pominjem samo neke od mnogobrojnih dobrih lovaca  koji su  očuvali ime Društva   : Dimitrije Stanković pekar, Veljko Radovanović, Leka Blagojević, Miroslav L.Marković, Slavko Stanković ,Radojica Petronijević, Milorad Mihajlović, Branko Nikolić Džane , Aca Vasiljević. Uslovi za lovni turizam su posebno pogodni za lov na srednju divljač ali on za sada nije razvijen. Lovci se često druže sa kolegama iz drugih mesta Srbije. Na slici je druženje sa lovcima u  Pančevu

 RIBOLOV

           Reke Belanovice nisu velike i nemaju veliki izbor riba ali je omogućen ribolov na Garaškom jezeru udaljenom 12 kilometara od Belanovice. Ribolov je sporedna aktivnost malog broja meštana U reci Kačer lovi sa mrena, klen, krkuša.
          Jezero Garaši nastalo je 1974.godine pregrađivanjem rečice Bukulje i njenih manjih pritoka.Površina jezera je oko 300 hektara. Jezero karakterišu strme obale sa jedne strane i pristupačne plaže sa druge. Dno je najvećim delom tvrdo. Na određenim delovima prisutne su platforme za ribolovce. Štuke i šarani se nalaze u potopljenim vrbacima i vrzinama. Prosečna dubina jezera je od 6 do 8 m. Mesto kod kule ima dubinu oko 40 metara.
             Riblji svet je raznolik. Klen, crvenperka, bodorka, krupatica, deverika koja dosiže 3 kg., babuška, šaran, som, smuđ, štuka i amur. U jezeru se nalazi i populacija cverglana i sunčanice velike napasnice, sa kojima mnogi ne znaju kako se boriti.
             Na jezeru je zabranjena upotreba čamaca.Čuvarska služba nije velika ali sami ribari su najbolji čuvari. Najveći primerci ulovljeni su šaran 22.kg., som od 46, amur 17, štuka od 19,6.kilograma .
             Poznati ribolovci u Belanovici su: Milica ciganka- posle Drugog rata bila je prva žena ribolovac a kasnije  Buda Danilović, Boban Nikolić-Bobiša, Dragutin i Miško Ljujuć, Zoran Ćirović, Goran Đuknić 

GOLUBARSTVO

Golubarstvo je novi hobi koji se počeo upražnjavati tek šezdesetih godina. Nema podataka da se neko bavio pre . Među prvima počeo se baviti Boban Nikolić-Bobiša , MilanTucić-veterinar i Milovan Marković Ala. Lepo je gledati njihovu ljubav prema tim predivnim raznobojnim nebeskim letačima.

PČELARSTVO

Uslovi za pčelarstvo su vrlo povoljni i malo se domaćinstava pčelarstom zaista bavilo .Tek 1980. godine jedan od poznatih i najvećih pčelara Srbije, Slavko Jakovljević formira svoj pčelinjak u Drenjini. Slavko je bio odličan poznavalac pčelarstva i imao je svoju emisiju za pčelare na radio Beogradu nedeljom u 6.45  pod nazivom “Dobro jutro dragi pčelari“ gde je svojim savetima pomagao mladim pčelarima da nauče nešto više od literature.

Kasnije Marko Mirić i njegov sin Dušan Mirić u Dragolju počinju masovnu proizvodnju meda,  matica i pribora za pčelarenje.Ranije učitelj Miša Gavrilović, Veljko Radovanović, Sava Zarić a danas Žarko Marković, Aca-vikendaš, Miroljub Božović su neki od malobrojnih pčelara.
Sin poznatog vlasnika kafane Marka Mirića, Dušan, sa suprugom počeo se baviti proizvodnjom i prodajom meda na oko 400 komada košnica,  opremom za pčelarenje i kvalitetnih matica.